Realtime back-ups maken met Synology Cloud Station

Realtime back-ups maken met Synology Cloud Station

Als u twee Synology Nassen hebt, dan kunt u Synology Cloud gebruiken om een realtime back-up te maken van de ene naar de andere NAS. Het grote voordeel is het gemak waarmee dit kan worden gerealiseerd. Daarnaast kunt u de Cloudservice zo instellen dat deze back-up wordt gemaakt over een SSL-verbinding en dat u gebruik kunt maken van versiegeschiedenis om te voorkomen dat oudere back-up bestanden per abuis worden verwijderd.

Het opzetten van deze Cloudservice is snel te realiseren. U installeert op de ene NAS Synology Cloud Station en op de andere NAS Cloud Station Client. Op beide nassen maakt u een gedeelde map aan voor de back-ups. Installeert u tevens op beide nassen een SSL-certificaat, dan zal de back-up-overdracht beveiligd zijn. Als beide nassen zijn ingericht kunt u nu op elke nas een bestand in de gedeelde map zetten. Dit bestand wordt dan automatisch gekopieerd naar de andere NAS. Wordt er een bestand per abuis verwijderd, dan kunt u deze altijd terughalen met Versiegeschiedenis. Met die optie kunt u tevens terugbladeren in eerdere bestandsversies van hetzelfde bestand. Legt u daarna met Cloud Station een link naar uw pc, dan is de cirkel rond en weet u zeker dat u altijd een back-up hebt van uw belangrijke data.