Organisatie van muziek op een QNAP NAS

Organisatie van muziek op een QNAP NAS

Voordat u muziek gaat kopiëren naar uw QNAP NAS, doet u er goed aan om even stil te staan bij hoe u alles wilt inrichten. Voor de organisatie van uw muziek op een QNAP NAS hebt u vier opties.

  1. Al uw muziek plaatsen in de map Multimedia.
  2. Aparte gedeelde map(pen) maken voor uw muziek.
  3. Alleen Privé Collecties toestaan voor muziek.
  4. Een combinatie van bovenstaande opties.

 

Muziek op een QNAP plaatsen in de map Multimedia

Uw NAS maakt standaard een map aan bedoeld voor het onderbrengen van al uw multimediabestanden (foto’s, video en muziek). Deze map heeft de naam Multimedia. In deze map kunt u submappen maken voor de verschillende multimediabestanden. De Multimedia-map direct geïndexeerd door de Mediabibliotheek. Iedere gebruiker op uw NAS krijgt standaard leesrechten op de Multimedia-map. De gebruiker met administratorrechten mag ook schrijven in deze Multimedia-map.

Ontneemt u een gebruiker de rechten op deze map, dan krijgt hij nog steeds alle muziekalbums te zien, maar niet de nummers die in die albums staan. Als u alleen gebruik wilt maken van de Multimedia-map, dan betekent dit ook dat u in die map op een later moment ook uw foto’s en video’s plaatst. Standaard heeft iedere gebruiker toegang tot deze mappen. Het is mogelijk om de rechten van gebruikers op submappen te ontnemen.

De algemene Multimediamap heeft aan de ene kant als voordeel dat u alle mediabestanden in één map kunt onderbrengen. Van de andere kant bekeken, heeft het als nadeel dat als u niet iedere gebruiker overal toegang toe wilt geven u veel rechten moet instellen.

 

Muziek op een QNAP  plaatsen in aparte gedeelde map(pen)

U kunt er ook voor kiezen om aparte gedeelde mappen aan te maken voor uw muziek, foto’s en video’s. U zou er zelfs voor kunnen kiezen om verschillende muziekmappen te maken (bijvoorbeeld mp3’s, WAV’s en FLAC’s).Als u een nieuwe gedeelde map maakt voor uw muziek, dan hebt alleen u toegang tot die map. Daarnaast wordt deze nieuwe map standaard opgenomen in de Mediabibliotheek. Als een gebruiker die geen toegang heeft tot die gedeelde map Music Station gebruikt, kan hij toch de albums zien van die gedeelde map. De muziek kan hij niet afspelen.

Wat betreft organisatie maakt het dus, in eerste aanleg, niet veel verschil of u voor de standaard Multimedia-map kiest of voor het gebruik van Gedeelde mappen. In beide gevallen zult u goed naar de rechten moeten kijken om uitzonderingen toe te voegen op de geldende regel. Toch kan een keuze voor gedeelde mappen handiger zijn. Ten eerste omdat het overzichtelijker is en ten tweede omdat niet iedereen standaard toegang krijgt. Uit veiligheidsoverweging is dit aan te bevelen.

 

Muziek op een QNAP gebruiken als Privé Collectie

Een alternatief voor gedeelde mappen is om elke gebruiker zijn Privé Collectie muziek te laten aanleggen. Een ingelogde gebruiker kan dan alleen naar die muziek luisteren die hij zelf heeft geüpload. In theorie klinkt dit mooi, maar in de praktijk werkt het niet goed. Zowel Music Station op de QTS als de mobiele QMusic app zijn niet goed genoeg om goed overweg te kunnen met Privé Collecties. U krijgt weliswaar een overzicht van de muziekbestanden, maar de functies om te filteren op Albums, Genre of Artiest werken niet.

 

Een combinatie van bovenstaande opties.

Een combinatie van een Gedeelde map met muziek en een Privé Collectie zou een optie kunnen zijn. Houd er in dat geval wel rekening mee hoe de rechten staan. Daarnaast worden ook in dat geval de albums in de Privé Collectie niet mee geïndexeerd in de hoofdfunctionaliteit van de apps.